Medische beeldvorming

Naast het algemeen lichamelijk onderzoek en eventuele laboratoriumonderzoeken kunnen ook medische beeldvormingstechnieken nodig zijn om bepaalde aandoeningen te diagnosticeren. Wij beschikken over radiografie en echografie voor de medische beeldvorming van uw huisdier in Torhout in onze praktijk.

RADIOGRAFIE

Röntgenstralen (syn. X-stralen) kunnen gebruikt worden om botten maar ook inwendige organen in beeld te brengen. Zo kan men bijvoorbeeld trachten te achterhalen waarom een hond mankt. Ook bij maagdarm-, urogenitale- en cardiorespiratoire problemen is radiografie een nuttige techniek die bijkomende informatie verschaft.

ECHOGRAFIE

Door de echosonde worden er hoogfrequente stralen uitgezonden. Deze stralen worden door het lichaam opgevangen en weerkaatst naar de echosonde. Met deze weerkaatste stralen maakt het toestel dan het echografisch beeld dat door de dierenarts kan geïnterpreteerd worden.

Een echografisch onderzoek doet voor de patiënt geen pijn. De buik van de patiënt moet geschoren worden aangezien haren het echografisch beeld storen. Daarna wordt een gel aangebracht die voor een goed contact zorgt tussen de sonde en de patiënt.

Echografie wordt vaak gebruikt voor drachtdiagnose van de teef. Dit kan vanaf 28 dagen. Ook alle organen in de buik kunnen met behulp van echografie bekeken worden. Het voordeel van echografie is dat er in de organen kan gekeken worden naar abnormale structuren (tumoren, vocht, blaastenen, …) en op die manier een betere diagnose kan gesteld worden en daardoor dus een efficiëntere behandeling kan gegeven worden.

LABORATORIUMONDERZOEK

Soms zijn er bijkomende onderzoeken nodig om uit te zoeken wat er precies mis is met de gezondheid van uw huisdier. Voor bloedonderzoek hebben we een intern labo. Andere onderzoeken gebeuren tijdens een consult en worden indien nodig doorgestuurd naar een extern labo.

MICROSCOPISCH ONDERZOEK

Bij huidproblemen is het aangewezen stalen (afkrabsel, tapestrip) onder de microscoop te bekijken teneinde een correcte diagnose te stellen. Van (huid)gezwelletjes kan een punctie gedaan worden. Een dergelijk preparaat wordt na kleuring onder de microscoop bekeken om onder andere de celtypes te bepalen en te beoordelen. Dit kan tijdens het consult gebeuren. Indien nodig kunnen de preparaten doorgestuurd worden naar een extern specialist.

URINEONDERZOEK

Er kan een beperkt urineonderzoek uitgevoerd worden op de praktijk. Met behulp van een speciale stick wordt nagegaan of er sporen van bloed, infectie, glucose e.a. terug te vinden zijn. Vaak wordt er ook een microscopisch onderzoek uitgevoerd. Zo kunnen kristallen snel opgespoord worden. Vaak wordt het staal doorgestuurd naar het labo voor een cultuur en een antibiogram.

STOELGANGONDERZOEK

Bij darmproblemen (o.a. diarree) wordt aangeraden een stoelgangonderzoek uit te laten voeren. Op de praktijk kunnen we enerzijds een flotatie uitvoeren, dit laat ons toe d.m.v. microscopisch onderzoek wormeieren in de stoelgang aan te tonen, anderzijds beschikken we ook over een aantal zogenaamde sneltesten. Dankzij deze testen kunnen we snel en accuraat de diagnose stellen van giardia (een ééncellige parasiet) en parvovirose (een erg besmettelijke en gevaarlijke virale aandoening). Voor verder onderzoek (vertering, cultuur en antibiogram) wordt een stoelgangstaal opgestuurd naar het labo.

Voor meer informatie over de medische beeldvorming van uw huisdier of over laboratoriumonderzoeken, kan u steeds contact opnemen met Dierenartsenpraktijk De Toren in Torhout. Graag een seintje voor afspraken.

Terug naar Kleine huisdieren