Gynaecologie

Vruchtbaarheidsbegeleiding bij het paard omvat onder andere echografische cyclusopvolging en kunstmatige inseminatie. Bij het gebruik van diepvriessperma moet de merrie binnen zes uur na de ovulatie worden geïnsemineerd; dit vereist een intensieve echografisch opvolging, dergelijke merries worden dan ook meestal bij ons gehospitaliseerd. Echografische drachtdiagnose kan vanaf dag 16.

Ook voor geboortebegeleiding kan u bij ons terecht. Dankzij een birth alarm en camerabewaking staat uw merrie continu onder toezicht zodat wij onmiddellijk kunnen ingrijpen waar nodig tijdens de geboorte van uw veulen.

Back to Top