Euthanasie

Aangezien dit een delicate kwestie is, kunnen we onmogelijk vertellen wanneer U moet overgaan tot euthanasie van uw geliefd huisdier. Het betreft soms ouderdom, agressie, ziekte, dementie etc. Er bestaat geen vaste regel voor, daarom adviseren wij U om ons te contacteren om zo elk geval met de nodige discretie, ervaring en respect met U te kunnen bespreken.

Euthanasie gebeurt of in de praktijk, of bij de mensen thuis. U beslist zelf of U hierbij al dan niet wilt aanwezig zijn. Eerst wordt het dier via een injectie in een diepe slaap gebracht, zoals nodig bij een operatie. Als uw huisdier dan onbewust is geworden, wordt overgegaan tot een volgende injectie met een overdosis aan anestheticum. Vervolgens wordt er gemonitord tot het hart gestopt is, en het dier overleden is.

Wat U verder met het lichaam van uw overleden huisdier wilt doen, beslist U volledig zelf over. Er zijn verschillende mogelijkheden naargelang uw wensen;

Een ophaling door Rendac waarbij uw huisdier samen met andere huisdieren verbrand wordt.
Een ophaling door een crematorium voor een individuele crematie waarbij U de mogelijkheid heeft om de assen achteraf terug te krijgen in een kleine urne.

U kunt uw huisdier meenemen en zelf instaan voor het eventuele transport naar een crematorium.

Back to Top